Yazdır
PDF

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNE SENDİKAMIZ TARAFINDAN DAVA AÇILMIŞTIR.

www.yapiyolsen.org tarafından yazıldı. on .

30.04.2015 tarih ve 29342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN; DANIŞTAY'A AŞAĞIDA BELİRTİLEN MADDELERİNE İLİŞKİN SENDİKAMIZ TARAFINDAN DAVA AÇILMIŞTIR.

 

  • 4. Maddesinin 1. Fıkrasının g Bendinde  yer alan; “g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,ibaresinin,
  • 6. Maddesinin 1. Fıkrasının b Bendinde yer alan “b) Afet ve acil durum eğitim merkezi müdürü, afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürü, şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda, diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personel için ise yazılı sınavda başarılı olmak,” ibaresinin,

 

  • 7. Maddede yer alan “3) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak”  ve “ğ) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için; 1) Üniversitelerin eğitim fakülteleri bölümlerinden veya pedagojik formasyon belgesine sahip olmak kaydıyla Fen-Edebiyat fakülteleri bölümlerinden mezun olmak,” ibaresinin,

 

  • 13. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava tabi tutulacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.” ibaresinin,

 

  • 14. Maddesinin tamamının,

 

  • 22. Maddesinin tamamının,

 

  • 24. Maddesinin tamamına,