Yazdır

AYM’nin 30 Yıl Kararı

www.yapiyolsen.org tarafından yazıldı. on .

KONFEDERASYONUMUZ KESK'İN KONUYLA İLGİLİ YAZISI

Bilindiği üzere; Sendikamız ESM tarafından emekli olan üyesi adına açılan dava neticesinde Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesinin 4. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "... verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler (dikkate alınmaz)" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmuş ve bu başvuru sonucunda ilgili yasa kuralı Anayasa'nın 2, 10 ve 60. maddelerine aykırı bulunarak 25.12.2014 tarihinde iptal edilmiştir.  Anayasa Mahkemesi'nin 25.12.2014 tarih, 2013/111 E. ve 2014/195 K. sayılı kararı 07.01.2015 tarih ve 29229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte;

Bugünden sonra emekli olacaklar; hiçbir başvuruya gerek olmaksızın hizmet sürelerinin tamamı için emekli ikramiyesi almaya hak kazanmışlardır.

Kararın yürürlüğe girmesinden önce emekli olanların ise; SGK'na başvurarak, emekli ikramiyelerinin 30 yılı aşan kısmı için de kendilerine ikramiye ödenmesini talep etmeleri ve gelecek ret yanıtına karşı idare mahkemesinde dava açmaları gerekmektedir. Bu sürecin uzun zaman alacağı öngörülmekle beraber yeni bir hukuki durum ortaya çıktığından davanın nihayetinde emekçilerin lehine sonuçlanacağını düşünmekteyiz. Konfederasyonumuz bununla birlikte kararın yürürlüğe girmesinden önce emekli olanların 30 yılı aşan kısmı için de kendilerine ikramiye ödenmesi konusunda hükümetin yeni bir yasal düzenleme yapması için gerekli girişimlerde bulunacak, mücadele edecektir.