Yazdır
PDF

çEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARIYLA GENEL SORUNLAR HAKKINDA GÖRÜŞÜLDÜ

www.yapiyolsen.org tarafından yazıldı. on .

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sorunları Görüşüldü

 

Bilindiği üzere; Strateji Geliştirme Başkanlığının Mayıs 2014 tarihinde yayınlamış olduğu 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14. Maddesine göre yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelere ilişkin harcırah ödemelerinin yöntem ve amaca uygun olmayan hallerde beyan edilen, çok yüksek miktardaki taksi ücretlerinin kontrol altına alınabilmesi için İlgili personele gerekli bilgilendirmenin yapılması istenilmişti. Ancak, bu yazı üzerine ilgili Dairelerce Taksi ücretlerinin hiç ödenmeyecek uygulamalarına başladılar.

Buna göre; Sendikamız Yapı-Yol Sen. Genel Merkez Yürütme Kurulunca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Müsteşar Yardımcısı Murat ZORLUOĞLU ile hem bu sorun hem de gerek Bakanlık Merkez, gerekse İl Müdürlüklerinde yaşanan çeşitli sorunlar hakkında görüşme gerçekleştirmiştir. Yapılan görüşmede, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 59. Maddesinde belirtilen çalışanların beyanı esastır ilkesine dayalı ve kazanılmış haklar konusunda Sendikamızın görüş ve taleplerini ifade ettik.

Söz konusu harcırahlara ilişkin Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığınca 23.05.2014 tarih ve 1664 sayılı yazısı ile konuyu açıklayarak Bakanlık Merkez ve İl Müdürlüklerine gönderilmiştir bulunmaktadır. Bu itibarla, 6245 sayılı Harcırah Kanununda belirtilen esaslara uygun olarak taksi ücretleri rayiç bedellere uygun bir şekilde beyanda bulunmaları hem hukuken önemli hem de tüm çalışanların kendileri için önemlidir.

İl Müdürlüklerinde Sendikamızın üyelerine yönelik uygulanan hukuksuz, haksız, baskı ve sürgünler anlatılarak, bu uygulamalardan vazgeçmelerini ifade ederek, Sınavla Şube Müdürü olma hakkını kazanmış ve Bakan onayı ile de atanmış Şube Müdürlerinin bir kısmı, bazı İllerde, İl Müdürlerince görevinden alınarak, Vali onayı ile herhangi bir kriter aranmaksızın başka bir çalışanı vekâleten atamasını yaparak yasal olmayan bu ve benzeri uygulamaların olduğunu ifade ederek,  haksız ve hukuksuz uygulamalara bir an önce son verilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesini istedik.

Ayrıca, Giyim Yardımı, Yemek Yardımı ve Geçici Görevlendirmenin yevmiye ücretleri günün rayiç bedelleriyle örtüşmediğini belirterek, Bakanlığın Maliye Bakanlığı ile bu konularda gerekli girişimlerde bulunulması ve yazışmaların yapılması gerektiğini ifade ettik.

Seyyar Görev ve Arazi Tazminatlarının eşit adaletli ve zamanında ödenmesi için gereğinin yapılması, ayrıca toplam 33 Büyükşehir olan İllerde seyyar Görev tazminatının kesildiği, Teknik Personelin yasal hakkı olan Seyyar Görev Tazminatının tekrar ödenmesi için Maliye Bakanlığı ile gerekli görüşmelerin yapılması gerektiğini, 

İl Müdürlüklerinde; Lojman, Servis, Kreş ve Yemek, sorunları yaşanmakta.

Öncelikle ihtiyacı olan İllerde Kreş açılması, çalışanların çocuklarının emin ve güvenilir kreşlerde barınması bir hak olduğu ve aynı zamanda kurumların da yasa gereği sorumlulukları kapsamında olduğunu ifade ettik. 

Birçok işyerinde, çalışanların bulunduğu kadronun dışında çalıştırmaya zorlandığı, hafta sonu, gece mesaisi, kooperatif ve bilirkişi görevlendirmelerinde, İdarecilerce çalışanlar arasında sendika üyeliği vb. durumlara göre ayrımcılık ve ötekileşmenin yapıldığı, Sendikamızca duyumların alındığını, bunlara karşı sessiz kalmayacağımızı ilettik.

Başta Büyükşehirler olmak üzere, İl Müdürlüklerinin, Lojman, Servis ve Kreş sorunu bulunmakta, Bütçe çalışmalarında bu sorunun da dikkatte alınması ve çözümlenmesi gerekmektedir.

           Giyim, Yemek Ücretlerinin Yetersizliği: Giyim ve Yemek ücretlerinin miktarı Maliye Bakanlığı tarafından çok düşük belirlendiği, gerçek fiyatıyla örtüşmediği, güncel fiyatlarla uygunluğun sağlanması için Maliye Bakanlığına gerekli girişimlerde bulunulması, 

 Bakanlık personelinin Tayin-Terfi, özlük ve sosyal haklarına ilişkin sorunlar;

Bakanlık Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin; 25 yılını dolduran Teknik personele yönelik yapılan rotasyon uygulaması; başta aile bölünmeleri olmak üzere, çalışanlar açısından birçok sorunu da beraberinde getirdiği ve bu uygulamaya son verilmesini ilettik. Ayrıca bu Yönetmeliğin dışında 657 sayılı Kanunun 76. Maddesine göre istek dışı ve kişilerden habersiz tayinlerin yapıldığı, personel arasında çifte standart uygulamasına yol açtığını ifade ederek, bu hukuksuz uygulamanın tüm çalışanlar arasında tedirginlik yarattığı ve çalışanların performansını da olumsuz etkilediğini belirttik.  

Yukarıda belirtilen sorunlar ve hukuk dışı uygulamaların önüne geçmek başta Bakanlık üst düzey yöneticilerinin görevi olduğu, bu anti demokratik uygulamalara bir an önce son verilmesi, aksi takdirde baskıcı ve taraflı uygulamalara karşı daha çok davaların açılacağı, bunun yanı sıra iş barışının bozulmasına ve performansın düşmesine de sebebiyet vereceğini bildirdik.

Bakanlık yetkilileri ile yapılan görüşmede, Sendikamızca alınan duyumlara ilişkin bildirilen sorunlar görüşülerek Sendikamızın çözüm önerilerini de ifade etmiş bulunmaktayız. Bu sorunların dışında işyerlerimizde yaşanan farklı sorunlar da var ise Şubelerimiz aracılığı ile Genel Merkeze bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, Çalışmalarınızda başarılar dileriz.